Thank you for visiting us

เหตุผลที่ควรเลือก นักสืบเชียงใหม่.com

 

มืออาชีพ

สำนักงานนักสืบเชียงใหม่.com ให้บริการโดยทีมงานนักสืบระดับมืออาชีพจบหลักสูตรด้านการสืบสวนโดยตรงและมีประสบการณ์การทำงานด้านสืบสวนกว่า 20 ปี จึงมีการวางแผนและดำเนินการสืบสวนทุกในเคสอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลงานที่ดีที่สุด

เชื่อถือได้100%

เพื่อคลายความกังวลของของผู้ว่าจ้างที่ไม่วางใจและไม่กล้าใช้บริการนักสืบเพราะเกรงว่าจะถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพสำนักงานนักสืบเชียงใหม่.com จึงได้ระบุที่ตั้งสำนักงานนักสืบไว้อย่างชัดเจนหากท่านสะดวกสามารถพบปะพูดคุย/ปรึกษาหารือกับนักสืบได้โดยตรงที่สำนักงาน ,สถานที่ตามตกลงกันหรือหากท่านไม่สะดวกสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์และในระหว่างดำเนินการท่านยังสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้ตลอดเวลานอกจากนั้นในการรายงานผลการสืบสวนทุกครั้งเราจะจัดทำเป็นเอกสาร,หลักฐานหรือภาพถ่ายส่งมอบให้แก่ท่านเพื่อยืนยันในความเชื่อถือได้ของข้อมูลของเรา

เชี่ยวชาญพื้นที่

ในการสืบแต่ละเคสนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้นักสืบสามารถเข้าถึงเป้าหมายจนนำไปสู่ความสำเร็จของงานได้นั้นก็คือความชำนาญในพื้นที่สำนักงานนักสืบเชียงใหม่.com ให้บริการนักสืบในพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงโดยใช้ทีมงานซึ่งอาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จริงๆเป็นเวลานานจึงมีประสบการณ์และความชำนาญในพื้นที่เป้าหมายเป็นอย่างดี

ราคาถูกกว่า

ในการคิดราคาค่าจ้างนั้น สำนักงานนักสืบเชียงใหม่.com ได้เข้าใจพื้นฐานของคนที่เข้ามาหานักสืบเป็นอย่างดีซึ่งมักจะมีปัญหาหนักใจอยู่แล้ว เราจึงไม่ต้องการเพิ่มภาระปัญหาให้กับคุณในเรื่องค่าใช้จ่ายอีก เราจึงได้คำนึงถึงความเหมาะสมไม่เกินควรซึ่งเราจะได้พูดคุยหารือรายละเอียดกับผู้ว่าจ้างในแต่ละเคสเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการสืบสวนที่เหมาะสมที่สุดนอกจากนั้นเราจะประเมินความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรในการติดตามหรือสืบสวนของแต่ละเคส  เพื่อกำหนดจำนวนทีมงาน,ระยะเวลา,ยานพาหนะและแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการสืบสวนแต่ละเคสแต่พอเพียงและพอดีเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้เหมาะสมสำหรับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นสำหรับลูกค้าโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของผลงานลดลงแม้แต่น้อย

มั่นใจกว่า

สำนักงานนักสืบเชียงใหม่.com ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อช่วยให้การสืบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันใจผู้ว่าจ้างอาทิเช่นเทคโนโลยีระบบติดตามพิกัดเป้าหมายด้วยดาวเทียม หรือจีพีเอส , อุปกรณ์นักสืบเกี่ยวกับการบันทึกเสียง,ภาพถ่ายและวิดีโอเพื่อเก็บหลักฐานในทางลับไม่ให้เป้าหมายรู้ตัว

รักษาความลับ 100%

สำนักงานนักสืบเชียงใหม่.com ได้คำนึงถึงหลักในการรักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญในดำเนินการทุกครั้งเราจึงเน้นทีมงานทุกคนให้ปฏิบัติการภายใต้แผนการต่างๆที่กำหนดไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความลับของผู้ว่าจ้างเพื่อไม่ให้ภยันอันตรายใดๆสามารถย้อนกลับมายังตัวผู้ว่าจ้างได้เราจึงสามารถรับรองความปลอดภัยและยืนยันจะรักษาความลับของผู้ว่าจ้างไว้อย่างสุดความสามารถ